Introductie

Dit is het privacy en cookiebeleid van I’M ME JEWELLERY (hierna I’M ME JEWELLERY, wij of ons).
Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonlijke data verzameld via www.immejewellery.nl (de ‘Website’). Persoonlijke data wil zeggen: alle data die direct of indirect gebruikt kan worden om jou als persoon te identificeren. 

We respecteren je privacy, daarom leggen we uit welke data we gebruiken, hoe we die opslaan, beschermen en verwerken. Dit privacy en cookiebeleid gaat over de website www.immejewellery.nl.
Er wordt voldaan aan de eisen zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonlijke gegevens
Om onze website en diensten aan te kunnen bieden, verwerken we persoonlijke gegevens. We kunnen je gegevens op verschillende momenten opslaan, bijvoorbeeld wanneer je onze website bezoekt, een account aanmaakt via de website, onze services gebruikt of wanneer je contact met ons opneemt.
We mogen je gegevens verwerken omdat we je toestemming vragen via dit privacy en cookiebeleid. Door dit privacy en cookiebeleid en het gebruik van cookies te accepteren, wordt je persoonlijke informatie bijgehouden. Je kunt de cookies weigeren, dan worden sommige van je persoonlijke gegevens niet bijgehouden (zoals gedrag op de site en voorkeuren).

Categorieën van persoonlijke gegevens
Als je een bestelling plaatst op onze website zullen we tenminste de onderstaande persoonsgegevens vragen. We zullen deze gegevens registreren en opslaan om je bestelling efficiënt en correct te verwerken.

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankgegevens
 • Producten die je gekocht hebt

Doeleinden van gegevensverwerking

We verzamelen en verwerken je gegevens voor onder andere de volgende doeleinden:

 • Het leveren van de producten die je bij ons gekocht hebt;
 • om te corresponderen via telefoon of email over je bestelling;
 • om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • om je de mogelijkheid te geven een account aan te maken;
 • om goederen bij je te kunnen afleveren;
 • om bij te houden hoeveel bezoekers zich aanmelden voor onze nieuwsbrief;
 • om je gedrag te analyseren op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van onze producten af te stemmen op jouw voorkeuren;
 • om te voldoen aan verzoeken en controle door toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties.

​We kunnen ook de volgende gegevens opslaan als je onze website gebruikt:

Login
We slaan de volgende gegevens op in je account; wachtwoord, e-mailadres, afleveradres, factuuradres.
Op deze manier hoef je ons je gegevens niet opnieuw te verstrekken bij een volgende order. We bewaren ook, voor je gemak, de gegevens van eerdere bestellingen.

Deelname aan acties
Als je deelneemt aan een campagne of wedstrijd, dan kunnen we je vragen om de volgende gegevens; e-mailadres, voor- en achternaam en eventueel adresgegevens.
We meten ook de respons op dit soort acties.

Tijdens je bezoek aan onze website, kan het zo zijn dat we de volgende datacategorieën verwerken die gekoppeld zijn aan het gebruik van de website:

 • IP-adres
 • Aantal hits
 • Bezochte webpagina’s
 • Duur van een bezoek aan de onze website

​Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?
We bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Verstrekking van gegevens aan derden
We respecteren de vertrouwelijkheid van je gegevens. We zullen je persoonlijke gegevens daarom nooit aan derden verkopen. We maken je persoonlijke gegevens uitsluitend openbaar aan derden die zijn betrokken bij het uitvoeren van je bestelling of aanvraag, of wanneer we worden verplicht om de informatie beschikbaar te stellen aan een bevoegde rechtbank of autoriteit.

We delen je gegevens uitsluitend met bedrijven als dat echt nodig is voor het leveren van je bestelling en alleen die gegevens die noodzakelijk zijn. Met de bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten we een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Je gegevens kunnen bijvoorbeeld worden gedeeld met bedrijven zoals hieronder genoemd. Ze zullen een deel van de gegevens opslaan en een bepaalde afgesproken taak voltooien.

Financiële gegevens (zoals creditcardnummers of pincodes) worden nooit door ons opgeslagen.

 • Betaaldiensten zoals Ingenico (voor iDeal betalingen) of uw creditcardmaatschappij
 • Verzenddiensten zoals PostNL, MyParcel, Fedex, UPS, Aramex
 • Softwarebedrijven die onze Website beheren

Cookies
Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat we naar je browser sturen zodat we je browser de volgende keer dat je de website bezoekt automatisch kunnen herkennen. Cookies kunnen informatie verzamelen die gekoppeld is aan het gebruik van de website, bijvoorbeeld welke pagina’s je bezoekt en de duur van de gebruikssessie. 

We maken gebruik van cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de functionaliteit van onze website. Deze cookies stellen je in staat om gebruik te maken van onze website en haar functies zoals het krijgen van toegang tot beveiligde gebieden. Zonder deze cookies werken specifieke kenmerken van de webshop, zoals het winkelmandje en online betalingen, niet.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen

Pas na het verkrijgen van je toestemming zullen we cookies plaatsen die niet strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de Website. Als je ons hier geen toestemming voor geeft , worden deze cookies niet op je computer geplaatst. 

Facebook “like” knop
We hebben een Facebook ‘’like’’ knop op onze Website voor promotionele redenen. Via deze knop kunnen persoonlijke gegevens verzameld en verwerkt worden door Facebook. Op de verwerking van deze persoonsgegevens is het privacy beleid van Facebook van toepassing. Als je meer informatie over deze knop wilt,  raden we je aan de website van Facebook te raadplegen.

Internetsites van derden
Dit privacy en cookiebeleid is niet van toepassing op websites van derden die in verband worden gebracht met onze website via bijvoorbeeld links. Dergelijke websites zijn onderhevig aan de algemene voorwaarden en privacy verklaringen zoals vastgesteld op deze websites.

Wijzigingen in de privacy en cookie verklaring
Wij kunnen dit privacy en cookiebeleid wijzigen. Om deze reden adviseren we om het privacy en cookiebeleid regelmatig te raadplegen, zodat je bewust bent van eventuele wijzigingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van je account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die we van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van het recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking dan kun je een mail sturen naar info@immejewellery.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen we je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactinformatie
I’M ME JEWELLERY
info@immejewellery.nl
www.immejewellery.nl
KvK-nummer: 87073560